Med anledning av den pågående Pandemin

Har kåren därför beslutat att:

  • Vid minsta tecken på förkylning, feber eller hosta så stannar man hemma. Det är ni föräldrar som tar ansvar att barnen inte kommer till scouterna vid sjukdom. Om person i barnets närhet har dessa symptom ser vi också gärna att barnet stannar hemma.
  • Meddela gärna er ledare ifall barnen kommer att utebli, om vi blir färre än 3 barn på mötet så kan mötet komma att ställas in, detta meddelas i så god tid som möjligt men ibland kan det komma att bli ganska tätt inpå.
  • Om ledare skulle få symptom så kommer möten också att ställas in.
  • Smittämnen fastnar lätt på händer. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
  • Vi planerar att försöka bedriva verksamheten som vanligt och genomför det utomhus eller digitalt/på distans i den mån det är möjligt (vissa delar/möten kan behöva bedrivas inomhus men med god distans) samt följer Folkhälosmyndighetens riktlinjer.
  • Ändringar i programmet meddelas primärt på hemsidan samt på Facebook. men kan också ske via mail och sms i den mån möjlighet ges.

Senaste uppdatering:

Ingen ändring av rutiner inför uppstart, tvål och torkpapper är ”upp-bunkrat” och vi satsar på att vara ute så mycket det bara går, så kläder efter väder!

Hälsningar
Sandareds Scoutkår