Laddar Evenemang

Kårstämma

29 september 18:30 - 21:00

Evenemang Navigation

Tisdagen den 29:e september hålls Sandareds Scoutkårs kårstämma (årsmöte),
klockan 18:30.

Kårstämman är kårens högsta beslutande möte och på detta möte väljs bland
annat kårstyrelsens medlemmar och vissa övriga funktionärer i kåren. Utöver
dessa val så bestämmer man även budget (nästa års pengar att använda). Samt
beslutar kring om kåren har använd förra årets ”budget” på ett korrekt
sätt.

På mötet beslutas det även om kårstyrelsens ledamöter skall få
ansvarsfrihet för året som varit, d.v.s. om kårstyrelsen gjort det man
skall eller ej.

Sist men inte minst så beslutar vi även kring en verksamhetsplan. Denna
styr till stor del vad kåren och kårstyrelsen skall arbeta med under
nästkommande år.

Alla kårens medlemmar är varmt välkomna på våra kårstämmor, föräldrar till
scouter är såklart också välkomna och får i egenskap av målsman föra sitt
barns talan.

Alla kårens medlemmar kan skicka in en motion till kårstämman. Motionen
skall skickas in till kårens styrelse senast en vecka innan kårstämman.

Dagordning finner ni via länken:
KallelseDagordning2020