Reforma 09

Säker och trygg förening

Säker och trygg förening

Sandareds scoutkår är sedan 2015 certifierade av Borås Stad som en säker och trygg  förening.

Säker och Trygg förening (föreningssäkerhet) är en kvalitetsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet.

För att få bli certifierade är vi tvungna att se över, åtgärda och efterleva följande punkter

 • Värdegrund
 • Miljöarbete
 • Policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak
 • Första hjälpen/hjärt- och lungräddning
 • Handlingsplan vid olycka/akut insjuknande
 • Krishantering
 • Utrustning för verksamheten
 • Säkerhet i utemiljö
 • Försäkringar
 • Rutiner för resor
 • Anläggningar/lokaler
 • Besiktning av maskinpark, el och kemiska preparat
 • Regler om uthyrning av anläggning/lokal
 • Rutiner för brandsäkerhet

Kåren behöver vart annat år omcertifieras av Borås Stad för att få behålla sin certifiering.

Nedan hittar du de dokument som beskriver Sandareds arbete kring Säker och Trygg förening

Våra säker- och tryggdokument

Har du frågor kring vårt säker och trygghetsarbete vänligen kontakta vår kårordförande: ko@sandaredsscout.se