St-bordet

Engagera dig i kåren

Engagera dig i kåren

Det finns alltid plats för dig i vår scoutkår!

En scoutkår behöver scouter. Men för att det ska bli en bra verksamhet så krävs lite mer. Till exempel lite vuxna personer som kan verka som ledare, arbeta med styrelsearbete, hjälpa till med att hålla stugan i gott skick samt att se till att vi hittar sätt att få in pengar till vår kår, till exempel genom lotterier och vår julbasar. Är vi tillräckligt många personer som hjälps åt och fyller alla dessa viktiga roller, så kan vi bibehålla och utveckla vår verksamhet med god kvalitet, till glädje för alla våra scouter och kommande årskullar av nya scouter.

Ledare

Utan ledare stannar scoutverksamheten. Därför är ledare något av det viktigaste vi har i vår kår, och vi är extra stolta när våra äldre scouter tar klivet upp och blir ledare. Ibland har vi tillräckligt med ledare, vissa år kan det vara lite tunnare, speciellt år då vi lyckats extra bra med rekrytering av nya scouter. Så därför känner vi ständigt att vi behöver vara fler ledare, dels för att avlasta varandra och för att säkerställa en god och säker kvalitet i vår verksamhet.

För att vara ledare behöver du absolut inte vara någon expert på knopar – du behöver faktiskt inte kunna en enda knop! Har du istället ett glatt humör, tycker om människor och besitter en nypa sunt förnuft, så kommer du att bli en väldigt bra ledare!

Lotteriverksamhet

Den grupp som brukar ordna lotterier och vår årliga julbasar kallas för Pyssel- och hantverksgruppen. Det beror naturligtvis på att en stor del av tiden läggs på att pyssla och ägna sig åt hantverk. Många av våra lotteripriser är resultatet av detta hantverkande och pysslande, och stämningen brukar vara väldigt hög när gruppen har sina pysselkvällar. Om gruppen får förstärkning av någon ny blivande ”pysslare” så finns goda chanser att stämningen blir om möjligt ännu gladare i gruppen!

Pyssel- och hantverksgruppen.

Scoutstugan

Stugan och omgivningarna behöver löpande fräschas upp och underhållas. Vi brukar försöka samla ihop scouter och föräldrar några kvällar eller helger varje år för att göra det som vi anser vara mest prioriterat för att stugan och omgivningarna ska hållas i trim så att verksamheten kan hållas på en bra och säker nivå. Dessa fixarkvällar är vi extra glada om just du tittar ner en stund!

Styrelse

Som den förening vi är så finns det en styrelse som drar upp riktlinjer över kårens verksamhet. Att sitta i styrelsen är väl kanske inget man strävar efter den första dagen man börjar engagera sig i kåren, men har man intresse av styrelsearbete och allt runt omkring detta, så är det inte svårt att ganska snart hamna där om man känner intresse för detta. En sorts karriär att sätta upp på CV’t kanske?