IMG-0611

Vår organisation

Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 130 medlemmar.

Avdelningar

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 5 avdelningar som vi kallar för Familjescouter, Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.

Våra avdelningar

Styrelse

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Även scouter som inte är med i styrelsen är alltid välkomna att vara med på dessa möten

Kårstämma

En gång om året, på hösten, har vi vår kårstämma. En kårstämma består av kårens alla medlemmar vilka också har rösträtt vid mötet. Till stämman är förutom scouterna, även föräldrar, andra anhöriga och intresserade välkomna. Motioner (förslag) till kårstämman kan lämnas till styrelsen fram till en vecka före mötet.

Pyssel- och hantverksgruppen

Pyssel- och hantverksgruppen i Sandareds Scoutkår består av flera vuxna som håller i våra större inkomstbringande aktiviteter.

Pyssel-Hantverksgruppen